Skip ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ (academic services)

ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ (Academic Services)

รูปภาพของPanida Maksombut
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนด้วย BUU LMS เบื้องต้น” ฟรี
โดย Panida Maksombut - อังคาร, 13 ธันวาคม 2016, 2:44PM
 

ขอเชิญอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนด้วย BUU LMS เบื้องต้น" ด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ


 
รูปภาพของPanida Maksombut
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom” ฟรี
โดย Panida Maksombut - อังคาร, 13 ธันวาคม 2016, 2:43PM
 

ขอเชิญอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom" ด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ


 
รูปภาพของPanida Maksombut
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Google Apps for Education” ฟรี
โดย Panida Maksombut - อังคาร, 13 ธันวาคม 2016, 2:41PM
 

ขอเชิญอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน Google Apps for Education" ด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ


 
รูปภาพของPanida Maksombut
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์”
โดย Panida Maksombut - อังคาร, 13 ธันวาคม 2016, 2:37PM
 

ขอเชิญบุคลากรที่อยู่ในเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์" ด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ


 
รูปภาพของPanida Maksombut
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” รุ่นที่ 2
โดย Panida Maksombut - อังคาร, 13 ธันวาคม 2016, 2:34PM
 

ขอเชิญบุคลากร นิสิต อาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" รุ่นที่ 2 ฟรี ด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ


 

Skip CalendarSkip เข้าสู่ระบบSkip Facebook