ข้าม ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ (academic services)

ฝ่ายบริการวิชาการ สำนักคอมพิวเตอร์ (Academic Services)

รูปภาพของPanida Maksombut
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Office Mix & SNIP” ฟรี
โดย Panida Maksombut - อังคาร, 13 มิถุนายน 2017, 12:46PM
 

ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์ และนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างงานนำเสนอให้น่าสนใจด้วย Office Mix & SNIP” ด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ 
รูปภาพของPanida Maksombut
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร “การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อการจัดการเรียนการสอน” ฟรี
โดย Panida Maksombut - อังคาร, 13 มิถุนายน 2017, 9:49AM
 

ขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร "การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อการจัดการเรียนการสอน” ด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ


 
รูปภาพของPanida Maksombut
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งาน Google Apps เพื่อการปฏิบัติงาน” ฟรี
โดย Panida Maksombut - อังคาร, 30 พฤษภาคม 2017, 2:54PM
 

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งาน Google Apps เพื่อการปฏิบัติงาน" ด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ 
รูปภาพของPanida Maksombut
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนด้วย BUU LMS เบื้องต้น” ฟรี
โดย Panida Maksombut - อังคาร, 13 ธันวาคม 2016, 2:44PM
 

ขอเชิญอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนด้วย BUU LMS เบื้องต้น" ด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ


 
รูปภาพของPanida Maksombut
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร “สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom” ฟรี
โดย Panida Maksombut - อังคาร, 13 ธันวาคม 2016, 2:43PM
 

ขอเชิญอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom" ด่วนรับจำนวนจำกัดค่ะ


 

ข้าม ปฏิทินข้าม เข้าสู่ระบบข้าม Facebook